สถาบันส่งเสริมอัจริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) อาคารซี อาร์ ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 47