สายงานบริการ (SERVICE LINE)
นโยบายธุรกิจ (BUSINESS CONCEPT)
การควบคุมคุณภาพผลงาน (QUALITY CONTROL FOR PROJECTS)
ที่อยู่ (ADDRESS)


สายงานบริการ

     1. ออกแบบเขียนแบบ
สำหรับอาคารสำนักงาน, บ้านพักอาศัย, โรงงานและโกดัง
     • งานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโครงสร้าง
     • งานระบบเครื่องกล และไฟฟ้า
     • งานตกแต่งภายใน
     2. งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร
สำหรับสำนักงาน งานบ้านพักอาศัย และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, สุขาภิบาล และปรับอากาศ
     3. งานรับเหมาตกแต่งภายใน
สำหรับอาคารบ้านพักอาศัย, สำนักงาน และคอนโดมิเนียม


SERVICE LINE

     1. DESIGN AND DRAFT
FOR OFFICES, HOUSES, FACTORIES AND WAREHOUSES
     • ARCHITECTURE, STRUCTURE
     • MECHANICAL AND ELECTRICAL WORKS
     • INTERIOR WORKS
     2. CONSTRUCTION
FOR OFFICES, RESIDENTIAL HOUSES
INCLUDING MECHANICAL & ELECTRICAL WORKS
     3. INTERIOR DECORATION WORKS
FOR RESIDENTIAL HOUSES, OFFICES, CONDOMINIUM

นโยบายธุรกิจ

                บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการผลิตผลงาน ทั้งด้านงานออกแบบ งานก่อสร้าง หรืองานตกแต่ง ที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ และตามความคิดหรือจินตนาการจากผู้ออกแบบหรือลูกค้า
                บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมด้วยประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด และภายใต้งบประมาณที่ต้องการBUSINESS CONCEPT

                We aim to create quality work all ranges from design work, construction work or decoration work to suit with the design or imagination from designer and client
                Our company has efficient and experienced team to create quality work in order to complete the project on time and under required budget.

การควบคุมคุณภาพผลงาน
บริษัทฯ มีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพผลงาน ดังนี้

                1. ขั้นตอนควบคุมคุณภาพก่อนเริ่มงาน โดยพิจารณาหาจุดปรับปรุงหรือระวังในแบบก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งพิจารณาหา WORK METHOD STATEMENT ที่เหมาะสมก่อนเริ่มงาน
                2. ขั้นตอนควบคุมคุณภาพระหว่างงาน โดยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ระหว่างงานก่อสร้างหรือติดตั้ง โดยมี Check list ตรวจสอบจากสถาปนิกและวิศวกรเป็นลำดับไป
                3. ขั้นตอนควบคุมคุณภาพผลงานที่แล้วเสร็จ โดยการตรวจสอบการใช้งานทุกจุด ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าQUALITY CONTROL FOR PROJECTS
Our company has quality control stage as following :

                1. Pre-construction stage by reviewing all details and find improvement or add value before start production or construction. Appropriate WORK METHOD STATEMENT will be finalized.
                2. During construction stage by continuously checking during construction or installation period with check list from the Architect or engineer.
                3. After construction stage by real operation checking before handover to client.

ที่อยู่บริษัท

บริษัท
โทเทิล ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ 1015/82 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2451 1605-6
โทรสาร
อีเมล์ info@tqe.co.thADDRESS

COMPANY :
TOTAL QUALITY ENGINEERING CO., LTD.
ADDRESS : 1015/82 Bangkhunthian-Chaithalae Rd., Tahkham, Bangkhunthian district Bangkok 10150
THAILAND.
TEL. (66 2) 451 1605-6
FAX.  
E-mail info@tqe.co.th


Copyright © 2005, Total Quality Engineering Co., Ltd. All Right Reserved.